X
Software Functionality Revealed in Detail
We’ve opened the hood on every major category of enterprise software. Learn about thousands of features and functions, and how enterprise software really works.
Get free sample report

Compare Software Solutions
Visit the TEC store to compare leading software solutions by funtionality, so that you can make accurate and informed software purchasing decisions.
Compare Now
 

 yama et bask uzerine yama


Anket: İş Zekasında Kadınlar
İZ’nda çalışan bir kadın mısınız? İZ’nda kadınlarla birlikte mi çalışıyorsunuz. Anketimize katılın. Bu iş zekası alanında kadınların rolü üzerine hazırlamakta

yama et bask uzerine yama  

Devamı…


RFP Şablonları Araştırın

TEC RFP şablonlar,40’dan üzerinde yazılım kategorileri ve binlerce özellikleri ve işlevleri listeler. Endüstrideki en kapsamlı gereksinimler / işlevsellik listeleri alın.

Şimdi araştırın
Yazılım Çözümleri Karşılaştırın

Binlerce genelinde çözümlerin Özellikleri ve işlevleri berabar karşılaştırın. TEC Karşılaştırma Raporlar, size çok daha fazla ayrıntı bilgi veriyour.

Şimdi karşılaştır

Ilgili Belgeler » yama et bask uzerine yama

Günümüzün Yeni ERP Ortamı: Eğilimler, Sorunlar ve Çözümler


Günümüzde imalat endüstrisi, beş veya on yıl öncekinde olduğundan çok farklı bir görünüm içerisindedir. Hem müşterilerin talepleri hem mamullerin üretiminde kullanılan teknolojiler endüstride birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri bu eğilimleri karşılamıştır ve neticesinde uyum, düşük maliyetli imalat yöntemleri ve tedarik zinciri kavramları imalat ortamı içinde yer edinmiştir. Farklı farklı ERP sistemleri bir imalat ortamı içerisinde, üretime, envantere, tedariğe ve benzeri şeylere ilişkin tüm unsurları yönetmektedir. Bu tekrarlayan süreçler yoluyla imal edilen ürünleri de kapsamaktadır. Teorik olarak ürünler bir kez bir araya getirildiklerinde, süreç imalatıyla elde edilen ürünlerin aksine farklı parçalara ayrılabilmektedirler. Farklı ERP uygulamaları, tüm ERP yazılımları gibi, yönetimin, çalışanların ve ekipmanın tam olarak entegre edilmesini amaçlamaktadır.

yama et bask uzerine yama  teknoloji,iso Devamı…

人力资源合规性:4件事情,你的公司可以做,以避免诉讼


几乎每隔一段时间,我们听到他们的前雇员被起诉涉嫌不正当或非法的人力资源管理实践的公司。无论索赔涉及性骚扰或补偿不足,有一件事是肯定的:他们将花费你的公司的钱,甚至可能带来关于它的消亡。 TEC分析师雪利酒福克斯看起来在四件事情,你的公司可以做,以建立在人力资源最佳实践,从而避免破坏HR诉讼。

yama et bask uzerine yama  人力资源,小时遵照,人力资源法规,HR诉讼,人力资源的定义,人力资源管理,什么是人力资源,人力资源服务,小时资源,人力资源部,人力资源规划,人力资源方案,人力资源软件,人类资源管理器,人力资源计划 Devamı…

人力资本财务:正确理解企业内部的人力资产


许多企业仍然无法完全意识到人力资本为他们带来的投资回报率(ROI)。然而当人们在谈论资产时,通常会将其视为成本,因为目前还没有一种统一标准化的系统能够进行评价。TEC研究分析师Sherry Fox向我们展示了如何将基本的会计理论应用到人力资本管理中,并探讨了投资人力资本将比降低成本更明智。

yama et bask uzerine yama  人力资本,人力资源管理,投资回报率,资产负债表,会计准则,有形资产,无形资产,ROI,HR Devamı…

人力资源管理 (HR)


人力资源知识库包含了公司领导层及员工所需的与人力相关的所有任务。 其主要模块包括了人事管理, 福利管理,薪资管理, 员工自助式服务, 数据库和健康及安全。

yama et bask uzerine yama   Devamı…

人力资源管理 (HR) 软件评估报告


This Software Evaluation Report on human resources management systems affords clients the opportunity to rapidly determine their criteria for management and employee personnel tasks. Its extensive criteria include benefits and payroll management, employee self service, data warehousing, and health and safety requirements.

yama et bask uzerine yama   Devamı…

ERP: Şeffaflık Dar bir Bakış Açısı Haline Geldiğinde


Bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi altında yatan fikir, kuruluşlara iş faaliyetlerinde ihtiyaç duydukları şeffaflık ile görülebilirliği kazandırmaktır. Peki ya ERP sistemi aslında iş için bir “kör nokta” meydana getiriyorsa? Bunun nasıl meydana gelebileceğini sorabilirsiniz. Bu soruya yanıt veremeden önce, bir miktar geçmişe dönmemiz gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birçok imalat faaliyeti yurtdışına aktarılmıştır. İmalatçılar bunu gelişmekte olan ülkelerde işçilik maliyetlerinin daha ucuz olması sebebiyle yapmışlardır. Ancak yurtdışında imalat yapmak birtakım önemli kaygıları beraberinde getirmiştir: • Kalite güvencesini nasıl ölçersiniz?

yama et bask uzerine yama  bi,infor,exact,ifs,lawson,sas Devamı…

İş Performansı Yönetiminin Temelleri: İş Performansı Yönetimi ve Bunun Kuruluşlara Yönelik Faydalarına İlişkin Bir Değerlendirme


Piyasalar iş performansı yönetimini (BPM), kurumsal performans yönetimini (CPM) ve işletme performansı yönetimini (EPM) birbirlerine alternatif olarak kullanmaktadır. Tedarikçiler ile endüstri analizcileri bu terimleri performans yönetimini tanımlamak için kullanmaktadırlar ancak temelde hepsi aynı şeyi kast etmektedir. BPM iş zekasının (BI) yeni neslini temsil etmektedir ve performansı en iyi hale getirmek ve kurumsal stratejiler oluşturmak amacıyla kuruluşların iş süreçlerini yönetmesinde ve temel performans göstergelerini (KPI’ler) ölçmede yardımcı olacak yazılımların kullanılması olarak tanımlanmaktadır.

yama et bask uzerine yama  bpm,bi,Performans Devamı…

精确的软件继续明智地收购其股份


通过坚定和审慎的产品增值措施,精确的软件演示本身作为一个认真的企业在中小市场,它正在扩大其全球基础。

yama et bask uzerine yama  ERP>企业资源规划,收购,策略,精确,国际,增长 Devamı…

移动技术正改变着人才管理


随着商业节奏的加快,不论何时何地,员工们都需要保持生产力。因此,企业开始寻求可以利用移动技术保持竞争力的方法。TEC分析师Sherry Fox在本文中罗列了企业如何通过移动技术改变他们在招聘、学习和绩效管理方面对人才管理的方式,以及2012年的趋势。

yama et bask uzerine yama  人才管理,人力资源管理,移动人才管理,黑莓手机,智能手机,学习管理系统,软件即服务,微博,苹果,HR,Microsoft Outlook,SaaS,SAP,iPad,Apple Devamı…

卖方明确消息和愿景,产品生命周期管理


SAP已经制定了一些重要的主题,因为它前进与他们的PLM愿景和解决方案战略。产品开发生命周期正在萎缩,而管理创新的过程成为一个更广泛的要求,制造商和零售商的一致好评。

yama et bask uzerine yama  PLM产品生命周期管理,SAP,MYSAP PLM,2006年PLM会议> PLM联,xApps Devamı…

为何您的企业需要疲劳管理?


您的企业相信“多快好省”吗?您需要知道这是一种难以持续的终极模式。如果员工超出自己的工作时间能力便会疲劳,不但影响自身安全,还会使生产力降低。TEC分析师Sherry Fox对WorkForce软件公司的采访可以让企业了解到如何识别疲劳问题,以及检验疲劳管理系统如何缓解由疲劳带来的挑战和增强员工健康。

yama et bask uzerine yama  疲劳管理,劳动力管理,重型器械,人力资源管理,时间和出勤系统,换班,三班制,排班,核电,采矿,运输,航空,HR,Workforce Software,Faid?Safe Devamı…

KronosWorks 2011活动:超越打卡钟的现代劳动力管理


自20世纪70年代Kronos将第一台信息微处理打卡钟推向了市场以来,Kronos就非常了解劳动力管理的棘手。在本文中,TEC首席分析师P.J. Jakovljevic将重点放在企业所面临的劳动力管理(Workforce Mangement,WFM)方面的挑战,尤其是那些大型的、复杂的劳动力,以及Kronos的创新性解决方案如何帮助企业控制劳动力成本,将服从风险最小化,以及提高劳动生产力。

yama et bask uzerine yama  劳动力管理解决方案,劳动力管理,时间和考勤,缺勤管理,打卡钟,人力资源管理,任务管理,排班系统,招聘系统,制造业,零售业,医疗保健,ERP,Kronos Devamı…

在人力资源技术的5大趋势


经济衰退与否,在人力资源技术创新的持续增长,改变人们的工作方式。虽然有许多新的解决方案,这里有几个,我们将看到更多的在未来的一年。

yama et bask uzerine yama  人才招聘,Taleo公司,演替规划,人才管理,申请人跟踪系统>申请人的追踪,人力资源管理,绩效管理,招聘软件,薪资服务,人才发展,申请人跟踪系统,icims,绩效管理系统>上岗软件,人力资本管理,员工绩效管理 Devamı…

人力资本分析的重要参数指标


在日常工作中,大多数企业能够捕获数千件与员工相关的数据,但很难保证这些数据是企业真正需要的。在本文中,TEC研究分析师Sherry Fox将扩展对人力资本的分析,以及探讨企业更有效地分析人力资源数据和更好地管理劳动资源的五大关键步骤。

yama et bask uzerine yama  人力资本管理,企业资源计划,人才管理,商业智能,人力资源管理,投资回报率,劳动力资源,人员分配,BI,ERP,HR,KPI,HCM,SAP,Oracle Devamı…