Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » windows icin k3b


Tanrým, Windows 98'de bir hata var
Windows 95 veya 98 sistemin çökmesine bir sistem güvenlik açýðý var. Ne kadar Microsoft bunu düzeltmek için almýþtýr? Üç ay ve devam ediyor.

windows icin k3b  Tanrým, Windows 98 de bir hata var e-posta sorunu , microsoft office , að güvenliði , microsoft yardým masasý /> Tanrým, Windows 98 de bir hata var C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments Etkinlik         Özet         10         Mart 2000 (PCWEEK) Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) bugün buldum kabul         ay bu zaman önce bir kendi Windows 95 delik ve 98 iþletim yoktur         sistem çökmelerine yol sistemleri olduðunu, henüz sorun ciddi deðildi Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » windows icin k3b


Windows 2000 Üretim için Bültenleri - Son olarak
Microsoft Corp ayný zamanda internet bilgisayar hakim Microsoft'un en iyi umudu temsil eden bir uzun ve acýlý geliþtirme projesi sarma, uzun zamandýr beklenen Windows 2000 iþletim sistemi (a / k / a Win2K) üzerinde iþ bitmiþ Çarþamba söyledi.

windows icin k3b  Windows 2000 Üretim için Bültenleri - Son olarak sanayi anket , Microsoft yazýlým satýþ , yedek fýrtýna pencere , tente pencere , ahþap yedek pencereleri , yedek pencere maliyet , ucuz microsoft yazýlýmý , fýrtýna pencere , alýþveriþ microsoft microsoft yazýlýmý satýcýsý , rakip çalýþma , konut pencere , alüminyum fýrtýna pencere , pencereler ahþap , rakip anket , çift cam /> Windows 2000 Üretim için Bültenleri - Son olarak R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Devamı…
Að Geçidi, Dell Planý Windows ücretsiz Aletleri
Az veya hiç Microsoft yazýlým üzerinde çalýþan - Að Geçidi, Dell ve diðerleri masaüstü 'Ýnternet aletleri' planlýyoruz.

windows icin k3b  Að Geçidi, Dell Planý Windows ücretsiz Aletleri masaüstü pc , linux hosting , masaüstü , masaüstü adet , bilgisayar donanýmý /> Að Geçidi, Dell Planý Windows ücretsiz Aletleri R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Etkinlik   Özet   28 Ekim 1999 - Dell ve Að Geçidi dahil olmak üzere büyük kiþisel bilgisayar üreticileri,,   sessizce Microsoft Corp s Windows kullanmaz ürünlerin bir dalga üzerinde çalýþýyoruz   PC iþletim sistemi, yazýlým devi pazar gücünün Devamı…
Unix için Microsoft Windows Services - SFU = DOA?
Microsoft Windows NT/2000 istemcileri için Unix-uyumlu araçlardan sýnýrlý toplanmasý için ABD 149 $ þarj baþlamak üzere. Bu ürün için minimum pazar tahmin.

windows icin k3b  Unix için Microsoft Windows Services - SFU = DOA? Alt Sistem , sua , Microsoft Corp , UNIX 2.0 , UNIX , mantýksal kurumsal að , UNIX kaynaklarý , Microsoft UNIX, Windows , NFS Ýstemci ve Sunucu , UNIX UID / GID , Telnet Sunucu ve Ýstemci için Hizmetler /> Unix için Microsoft Windows Services - SFU = DOA? C. McNulty - Temmuz 5, 2013 Read Comments ? SFU = DOA - Unix için Microsoft Windows Hizmetleri          C         McNulty          - Mayýs         26, 2000 Devamı…
Microsoft diyor ki: Gözlük Behind the Man yok Dikkat
Kayýt hýzlý ters birinde, Bill Gates ve Microsoft, Windows kaynak kodunu açmak için yazýlým devi istekli ile ilgili bir gün içinde çeliþkili açýklamalarda.

windows icin k3b  olacaðýný söyledi         rakip olan Windows iþletim sisteminin kaynak kodunu açýk -         onun amiral gemisi ürünü - getirdiði antitröst dava yerleþmek         ABD Adalet Bakanlýðý, Bloomberg Television Perþembe bildirdi. Microsoft         Corp Windows yazýlým için kaynak kodu açýk istekli olacaðýný         ABD tarafýndan açýlan antitröst durumda yerleþmek için rakip için         Adalet Bakanlýðý, bir Bloomberg haber Devamı…
Yirmi Yýlda Sendmail, A.Þ. 'nin En Büyük Açýk Kaynak Film Analizi
sendmail 8.10 þimdi hafif dizin eriþim protokolü (LDAP) ve çoklu sýralar için SMTP kimlik doðrulama ve destek içerir.

windows icin k3b  deðiþ tokuþu sunucu , Windows 2003 SMTP , güvenli SMTP , göndermek posta c # , spam filtresi sunucu , SMTP yazýlým , açýk SMTP sunucusu , kamu SMTP , SMTP sunucusu ne , smtp hizmetleri , SMTP geçiþi , basit posta aktarým protokolü , smtp yapýlandýrma , SMTP sunucusu liste , Ücretsiz SMTP sunucusu , SMTP sunucularý , SSL SMTP , SMTP hizmeti , anti-spam yazýlýmý , ; smtp adresi , posta sunucusu Windows /> Yirmi Yýlda Sendmail, A.Þ. nin En Büyük Açýk Kaynak Film Analizi P. Hayes Devamı…
Mainframes Linux IBM yükler
IBM, þimdi en büyük makineleri, mainframe / sunucularýn S/390 Serisi için Linux desteði ve hizmeti duyurdu.

windows icin k3b   Küçük         maðazalar, yalnýzca Windows maðazalar ve Solaris-sadece maðaza eðer az olacaktýr         Bu duyuru herhangi bir ilgi. IBM, onlar çalýþýyoruz açýkça belirtti         internet altyapýsý Sun yerini, bu yüzden biz daha bekliyoruz         Solaris sadece maðaza gelecekte IBM Satýþ haber olacak. Bununla birlikte,         biz (þu anda) akým için zorlayýcý bir neden yoktur belli deðildir         Sun kullanýcýlar Solaris Devamı…
Microsoft 64-bit Ýþlemciler Karþý bir þey var mý?
Linux Intel'in 64-bit "Itanium" iþlemci ilk iþletim sistemi olarak "prime time için hazýr" göründüðü gibi daha çatlaklar, Wintel duolith görünür. Aksine Microsoft'un ifadeleri raðmen, Linux da bir süre için Itanium tek 64-bit iþletim sistemi olabilir.

windows icin k3b  yýl. Microsoft         bir 64-bit Windows sürümü olacak parti hattýna düzenliyor         Intel resmi Itanium bültenleri bir kez gönderilmeye hazýrdýr. Ancak göre         bir iç Microsoft not, Sm @ rt Bayi tarafýndan görüntülenebilir 1 Ocak 2000 tarihli,         yazýlým þirketi bir sonraki sürümü, Whistler Beta 2 serbest býrakmak için bekliyor         ilk Itanium teklif olarak, Windows 2000 sonrasýnda Windows.         Whistler son sev Devamı…
Redrawn IBM Sunucu Hattý
IBM PC'lerden sunucularýna hareket, onun yeniden adlandýrma aþýrý devam etmiþtir.

windows icin k3b   Small Business Server , windows server 2008 , sunucu sanallaþtýrma , unmetered özel sunucular , özel e-posta sunucusu , Ucuz adanmýþ sunucularý , uygun özel sunucular , özel oyun sunucularý /> Redrawn IBM Sunucu Hattý R. Krause - Temmuz 5, 2013 Read Comments IBM Sunucu Hattý Redrawn R.         Krause          - Ekim         20, 2000 Etkinlik         Özet [Kaynak:         IBM basýn açýklamasý]                  Ekim Devamı…
Web Aletleri Intel'in "Yeni Best Friend" Linux
Intel Microsoft'un Windows iþletim yazýlýmý kullanmayan Web aletleri bir marka duyurdu. Bunun yerine, yeni cihazlar çok müþteri sonuç olan basit bir Web-sörf makineleri için ideal olan Linux iþletim sistemi üzerinde çalýþýr.

windows icin k3b  bir marka duyurdu   Microsoft un Windows iþletim yazýlýmý kullanmayýn. Bunun yerine, yeni cihazlar olacak   birçok müþteri sonuç olan Linux iþletim sistemi, çalýþan idealdir   Basit Web sörf makineleri için. göre   Claude Leglise, yardýmcýsý Intel in mimarisi iþ grubu baþkaný ve   kendi ev ürünleri grubu baþkaný, bu aletleri yönelik olacak   ev / tüketici pazarý ve ilk tüketici elektroniði üreticileri tarafýndan yapýlacaktýr.    yaný sýra   bazen bu yý Devamı…
Ne Bunlar bir iþletim sistemi sevk ve geldi Kimse mý?
Microsoft'un Windows 2000 iþletim sistemi için ilan sevkiyat tarihinden kalan altý hafta ile, var ama bir kaç uygulamalar bu uzun zamandýr ertelenen iþletim sistemi üzerinde çalýþtýrmak için "sertifikalý".

windows icin k3b   Þubat gemi planlanýyor Microsoft un Windows 2000 iþletim sistemi,   17, 2000, þu anda sadece Profesyonel çalýþtýrmak için sertifikalý altý uygulamalar vardýr   sürümü ve tek bir sunucu varyasyon üzerinde fatura. gibi   Microsoft Corp nin Windows 2000 sürümü, mevcut az sayýda yaklaþýyor   iþletim sistemi ile çalýþacak þekilde sertifikalý uygulamalarý bazý BT yöneticileri neden oluyor   endiþe. Bugün, sadece beþ uygulamalarý Windows 2000 de çalýþtýrmak Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others